In stock

Cây lan chi

  • Chiều cao: 30 cm – 40 cm
  • Vị trí đặt: trang trí phòng khách, phòng ăn, bàn làm việc
  • Tác dụng: Lọc không khí, mang may mắn, thịnh vượn

Hướng dẫn chăm sóc

Tưới nước: Nhu cầu nước của cây Lan chi là Trung bình, tưới nước cho cây 2 ngày một lần, lượng nước vừa đủ để làm ẩm đất trong chậu cây.

Đất trồng: Đất trồng cây Lan chi cần có độ ẩm, độ pH trong khoảng 6 – 7.5 pH là phù hợp vơi cây Lan chi.

Loading...